Nguyên tắc trong thiết kế website chuyên nghiệp
1. Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng.Website của bạn cần có cấu trúc càng rõ ràng dễ hiểu càng tốt. Điều quan trọng ở đây là phải làm sao để khách hàng thấy được ngay các thông tin mà họ hi vọng có thể thu được từ website của bạn.Nếu website của bạn có quá nhiều thông tin, bạn có thể làm cho...